Renskib

Vil du seile eller pusse og polere?

Renskib er et Dansk Selskap som har spesialisert seg på rengjøring , polering og vedlikehold av fritidsbåter. Det har selskapet gjort siden 1995, da eventyret startet. Siden har Renskib utviklet seg til å bli en av de beste på markedet i rengjøring, polering og vedlikehold av fritidsbåter.  Renskib  har på bakgrunn av egne erfaringer utviklet sine egne effektive og miljøbevisste produkter av høyeste kvalitet.  KUN  ti produkter for vedlikehold av båten din. Disse produktene blir hver dag brukt av våre egne dyktige servicemedarbeidere.

BEST I KOSMETISK YACHT VEDLIKEHOLDELSE

Vårt rengjørings- og poleringssystem har et formål:  Å være det beste innen båtpleie. Renskib sine produkter gir meget god langtidsholdbarhet og super glans. En behandling med Renskib sine produkter kan faktisk øke verdien av båten din.
Det å være på sjøen med en skinnende blank båt, er en mye større tilfredsstillelse enn en skitten båt. Ikke bare har RENSKIB høye krav til kvalitet, men også å leve opp til de strenge miljøkravene er blandt grunnstenene for våre produkter. Som båteier bruker du naturen og det er viktig at vi sammen tar vare på den.

 

Les vår historie Best i cosmetical Yacht Vedlikehold

Vårt rengjørings og poleringssystem har et mål: å være det beste i kosmetisk båtpleie. Renskib sine produkter gir god langtidsholdbarhet og meget dyp og fin glans / finish . En behandling med Renskib sine produkter, øker verdien av båten din: å seile med en ren båt er dessuten rett og slett en større tilfredsstillelse , og ved et salg av båten, er en behandlet båt med Renskib sine produkter, et sterkt salgsargument.

Ikke bare den høye kvaliteten, men også å leve opp til de strenge miljøkravene, er blant grunnprinsippene i vår produksjon av Renskibprodukter. Som seiler bruker du naturen og det er viktig at vi sammen passer på naturen.